Po raz pierwszy w dzisiejszym świecie powstał produkt na tyle kompaktowy i uniwersalny aby można było go użyć w każdym i to dosłownie zakątku naszego globu. Mowa oczywiście o Starlinku, dzięki któremu można łączyć się z siecią małych satelitów, krążących po niskiej orbicie Ziemi, które z kolei dostarczają sygnał internetu do odbiornika wchodzącego w skład zestawu do odbioru internetowego sygnału.

W ten prosty sposób firma Starlink ma możliwość dostarczenia usługi, w miejsca w których do tej pory nie było to możliwe.
Jak możemy przeczytać w informacji na ten temat:

"W tym tygodniu SpaceX dodał opcję „Darowizny” Starlink na swojej stronie internetowej , aby pomóc potrzebującym organizacjom i społecznościom. „Zespół Starlink otrzymuje ciągłe prośby o zapewnienie łączności społecznościom na całym świecie. Twoja darowizna zostanie przekazana na obszary o największych potrzebach w zakresie edukacji, telezdrowia, reagowania kryzysowego i działań humanitarnych, zgodnie z ustaleniami zespołu Starlink” – mówi firma. „Pamiętaj, że darowizny Starlink nie kwalifikują się jako darowizny na cele charytatywne podlegające odliczeniu od podatku”. 

Aby przekazać darowiznę, klienci mają możliwość albo zakupu zestawu Starlink, aby przekazać darowiznę bezpośrednio organizacji, albo bezpośredniego zakupu sprzętu i rocznej usługi za pośrednictwem strony internetowej SpaceX, aby zespół Starlink dostarczył go tym, którzy najbardziej potrzebują niezawodnego systemu komunikacji. Utworzono wiele kategorii, aby przekazać Starlink, w tym: edukację, telezdrowie, reagowanie kryzysowe i działania humanitarne. „Starlink dla szkół ma nie tylko wpływ na uczniów i nauczycieli, ale także umożliwia dostęp do podstawowych usług i zasobów online społecznościom wiejskim, które w przeszłości nie były obsługiwane przez tradycyjnych dostawców usług internetowych. Starlink ma na celu połączenie ponad 500 000 uczniów na całym świecie w 2023 r.”

Bardzo szczytny cel, jak widać. Faktycznie ogromne obszary naszej planety to białe plamy jeśli chodzi o dostęp do sieci. Ze względu na brak lokalnej infrastruktury internetowej, takiej jak sygnał radiowy, czy światłowody, jedynym wyjściem do tego aby połączyć się z internetem i korzystać z jego dobrodziejstw zostaje połączenie satelitarne, które oferuje właśnie SpaceX i jego Starlink...
Źródło: Tesmanian.com